Wim Vervaet

Op 2 juni is overleden zeereerwaarde heer Willy A. Vervaet hij werd geboren op 2 dec. 1925 te Sas van Gent en overl. 2 juni 2020 Sas van Gent.

Op 7 juni 1952 werd hij tot priester gewijd waarna hij conrector werd op het internaat Saint Louis te Oudenbosch. In 1958 kapelaan te Dongen en 1959 werd hij aangesteld als conrector van het pensionaat in Dongen. Daarna werd in 1964 kapelaan te Oosterhout in de parochie H. Maagd Maria. Daarna was hij werkzaam als kapelaan en pastoor (1972) in verschillende parochies. Op 1 jan. 1995 ging hij met emeritaat en keerde terug naar zijn geboorte plaats waar hij behulpzaam was in de streek.

Comments are closed.