Welkom

Onze familievereniging is opgericht om de dragers van de familienaam – en aanverwanten – alle beschikbare informatie te bieden over hun voorouders, afstamming en familiegeschiedenis.

De familienaam Vervaet is een samentrekking van de familienaam van der Vaet. Tot rond 1650 werden deze beide namen door elkaar gebruikt voor dezelfde personen. Nadien stabiliseerde de schrijfwijze Vervaet als de meest verspreide vorm. Slechts een kleine groep behield tot op heden de andere schrijfwijze van der Vaet. Door een latere wijziging in Nederland, onder meer in Middelburg, ontstond ook de variant Vervaat. Oude en verdwenen varianten zijn onder meer Vervaete, Vervaedt, Vaet,van der Vaedt, Vate, Vervate en  van der Vaten. Deze familienaam is een Vlaamse naam, die een Zeeuwse tegenhanger heeft. Nog talrijk aanwezig op de Zeeuwse eilanden en van daaruit verspreid zijn de familienamen van de Vaate en bij de Vaate, met verschillende schrijfwijzen.

Huwelijk van Judocus Vervaet met Joanna Brax
(parochieregister Laarne -15 mei 1606)

Lees meer over de verspreiding en betekenis van de familienaam van de Vaet en Vervaet op de pagina Geschiedenis.

Via de pagina ‘Genealogie’ kan u alle namen en relaties in onze uitgebreide database (40 635 namen en 771 foto’s) raadplegen.

We hebben eveneens een indrukwekkend aantal bidprentjes van naamdragers Vervaet (en aanverwanten) ingescand. Een lijst hiervan kan je op de pagina Bidprentjes bekijken.

Via onze Facebookpagina willen we graag de familiebanden versterken en u kan er ook op de hoogte blijven van leuke weetjes of nieuwtjes.