Welkom

Droevig nieuws

Bert Vervaet – stichter, bezieler en voorzitter van de Familievereniging is overleden op 8 april 2024.

Hij was gedurende ruim 20 jaar onze toegewijde voorzitter en bezieler van de Familievereniging Vervaet.
Mede door zijn gedegen historische en heemkundige kennis kon hij vele eeuwen diep doordringen in de familiegeschiedenis Vervaet – Van der Vaet. 
In 2011 verzamelde hij zijn bevindingen in de brochure “Vervaet – Van der Vaet, namen met geschiedenis”.
Ondanks zijn afnemende krachten was hij nog vastbesloten om een bijdrage te leveren aan de werking van de familievereniging. Maar het mocht helaas niet zijn.
Bert drukte regelmatig zijn bewondering uit voor alle ‘medewerkers’, dit zal ons aansporen om samen het werk binnen de Familievereniging verder te zetten.
We zullen Bert daarbij héél hard missen …


Onze familievereniging is opgericht om de dragers van de familienaam – en aanverwanten – alle beschikbare informatie te bieden over hun voorouders, afstamming en familiegeschiedenis.

De familienaam Vervaet is een samentrekking van de familienaam van der Vaet. Tot rond 1650 werden deze beide namen door elkaar gebruikt voor dezelfde personen. Nadien stabiliseerde de schrijfwijze Vervaet als de meest verspreide vorm. Slechts een kleine groep behield tot op heden de andere schrijfwijze van der Vaet. Door een latere wijziging in Nederland, onder meer in Middelburg, ontstond ook de variant Vervaat. Oude en verdwenen varianten zijn onder meer Vervaete, Vervaedt, Vaet,van der Vaedt, Vate, Vervate en  van der Vaten. Deze familienaam is een Vlaamse naam, die een Zeeuwse tegenhanger heeft. Nog talrijk aanwezig op de Zeeuwse eilanden en van daaruit verspreid zijn de familienamen van de Vaate en bij de Vaate, met verschillende schrijfwijzen.

Huwelijk van Judocus Vervaet met Joanna Brax
(parochieregister Laarne -15 mei 1606)

Lees meer over de verspreiding en betekenis van de familienaam van de Vaet en Vervaet op de pagina Geschiedenis.

Via de pagina ‘Genealogie’ kan u alle namen en relaties in onze uitgebreide database (40 642 namen en meer dan 1000 foto’s) raadplegen.

We hebben eveneens een indrukwekkend aantal bidprentjes van naamdragers Vervaet (en aanverwanten) ingescand. Een lijst hiervan kan je op de pagina Bidprentjes bekijken.

Via onze Facebookpagina willen we graag de familiebanden versterken en u kan er ook op de hoogte blijven van leuke weetjes of nieuwtjes.

Een leuk weetje of verhaal? Neem een kijkje op de pagina Verhalen.
Ken je het verhaal van Pater Louis Vervaet? Hij werd in 1932 geboren in Lokeren maar was sinds 1982 werkzaam in Copiapo (Chili). Daar werd hij door de Chilenen op handen gedragen. Hij stierf in 2000 in Santiago. Hij was een nonkel van Christina Vervaet (tak E).

Of lees iets meer over Zuster Margaretha (geboren in 1876 in Overmere – tak A) , benedictines in Maredret (groottante van Bert Vervaet, voorzitter van familievereniging Vervaet). Haar nicht en naamgenote, Valerie Vervaet is eveneens ingetreden in de abdij van Maredret als zuster Landrada en daar overleden in 2000.
Lees meer over de abdij van Maredret, gelegen in het Belgische Anhéé aan de rand van Maredret, een klein dorp op het heuvelachtige platteland ten zuiden van Charleroi en Namen. De abdij werd ingehuldigd in 1893 met de installatie van zeven nonnen.