Berichten

Van harte proficiat !!

April 2020
Gezien de omstandigheden met het coronavirus moeten we spijtig genoeg ook onze uitstap van zaterdag 25 april 2020 schrappen.
De betaalde som zal teruggestort worden aan diegene die reeds overschreven.
Uitgesteld is niet verloren. We hopen binnen afzienbare tijd dezelfde afspraak te kunnen maken voor een gezellige en informatieve tocht.

 

Nieuws Blad juni 2018

EVERGEM – Op 8 juni 2018 werd Maïté Van de Voorde geboren. Maïté is het dochtertje van Steffi Vervaet en Kristof Van de Voorde, woonachtig te Ertvelde. Het viergeslacht bestaat uit (van jong naar oud): Maïté Van de Voorde, Steffi Vervaet (moeder), Carine Vandewalle (oma), Elza De Muer (overgrootmoeder). De foto werd genomen op het verjaardagsfeest van overgrootmoeder Elza De Muer die zopas 85 jaar werd.

Wachtebeke, zaterdag 22 september 2018

Geachte, 

Graag nodigen wij u, uw familieleden en kennissen uit op een grote bijeenkomst van alle personen met de naam Vervaet, Van der Vaet, Vervaat  en aanverwanten. Deze reünie gaat door op zaterdag 22 september 2018 om 14 u in “De Vier seizoenen” in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke. Het domein is te bereiken via de weg Lochristi-Zaffelare naar Wachtebeke en met het openbaar vervoer Lijn 76. 

Op het programma staan: uiteenzetting over de stand van zaken van het onderzoek naar de herkomst en geschiedenis van de familienaam en van het DNA-onderzoek, power point, tentoonstelling over de verschillende takken, inzage van doodsprentjes en andere documenten, koffie (of frisdrank) en gebak, groepsfoto. 

 

Je kan inschrijven voor 7 september door storting van 10 euro (volwassene) of 7 euro (tot 12 jaar) op de rekening IBAN  BE70 7470 1594 6625  BIC :KREDBEBB

van Familievereniging Vervaet. 

Stuur a.u.b. tegelijkertijd je gegevens betreffende adres en familiebanden door naar Christina Vervaet, Bakkerstraat 11 9160 Lokeren  christinavervaet@telenet.be om de verschillende takken te kunnen bijeenbrengen en eventueel aan te vullen. 

Het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke is een uitgelezen plaats om een bijeenkomst als de onze te organiseren. Het domein is de ganse dag gratis open. Er is voor  de kinderen een uitstekend groot speelpark voor verschillende leeftijden. Voor iedereen zijn er verschillende mogelijkheden voor wandelingen en recreatie. Er is bijvoorbeeld ook een uniek Levend Erfgoedpark met levende oude hoeve- en neerhofdieren, een bloemenpark, vijvers en een grote zwemkom. 

De familienaam Vervaet-Van der Vaet dateert reeds uit de middeleeuwen en is via Zeeland van Friese afkomst. De naam verschijnt in de documenten voor het eerst in de 12de eeuw. Vaete of Vate betekent een gemeenschappelijke dorpsvijver met zoet water in een polderdorp.

De gegevens van onze familievereniging omvat een bestand van meer dan 34.000 namen, die wij vooral te danken hebben aan de onvermoeibare werkijver van Antoine Raman. Dit bestand bevestigt meer en meer de hypothese van Bert Vervaet, voorzitter van onze familievereniging dat alle naamdragers Vervaet, van der Vaet, Vervaat en nog enkele varianten afstammen van een zelfde familie die zich in de 14de eeuw vestigde in Heusden (nabij Gent).

Een informatieve brochure is beschikbaar aan 5 euro.

Voor verdere informatie:  bertvervaet@hotmail.com (09 355 91 75 ); data.vervaet@telenet.be

Invitation de l’

Association familiale Vervaet-Van der Vaet et alliés

Grande réunion de tous les porteurs du nom, descendants et personnes apparentées

Samedi 22 septembre 2018 à 14 h. 

« De vier seizoenen »

Provinciaal Domein Puyenbroeck

Craenendom 1, B 9185 Wachtebeke (Flandre Orientale,  Belgique)

Route de Lochristi-Zaffelare à Zelzate

S’inscrire avant le 10 septembre en versant 10 euros (adultes)/ 7  euros (enfants jusqu’à 12 ans) sur le conte IBAN   BE70 7470 1594 6625  BIC :KREDBEBB 

de Familievereniging Vervaet

Veuillez en même temps envoyer vos renseignements concernant votre adresse et vos liens familiaux à: Christina Vervaet, Bakkerstraat 11 B 9160 Lokeren christinavervaet@telenet.be

afin de pouvoir rassembler et informer les différentes branches. 

Sur le programme: conférence (à choisir Néerlandais, Français, Anglais), powerpoints, exposition concernant les branches familiaux connues, présentation de souvenirs pieux, faire-part, photos, etc.,  petits gâteaux et café (ou boisson fraiche), portrait de famille, etc.

Nous espérons des rencontres intéressantes et des informations réciproques fertiles pour documenter notre histoire familiale.

Le domaine provincial du Puyenbroeck à Wachtebeke est  un terrain par excellence pour y organiser une réunion comme la nôtre.  Le domaine est ouvert pendant tout le jour, dès le matin jusqu’au soir et l’accès est gratuit Pour les enfants il y a un grand terrain de jeu pour différents âges et  pour tout le monde il y a des différentes possibilités de promenades et d’autre récréation.

Le nom de famille Vervaet-Van der Vaet date du Moyen Age et il est d’origine frisonne. Le nom apparait pour la première fois dans les écrits au douzième siècle. Vaete ou Vate signifie un étang avec de l’eau douce et buvable dans un village de polder. Les données rassemblées par notre association familiale, spécialement par le travail acharné d’Antoine Raman, qui concernent plus de 34.000 personnes, affirment jusque maintenant l’hypothèse de Bert Vervaet, président, que tous les Vervaet/Van der Vaet descendent de la même famille qui résidait à Heusden (près de Gand) dès le quatorzième siècle. 

Une brochure informative est disponible pour 5 euros. 

Informations : bertvervaet@hotmail.com (09 355 91 75 ); data.vervaet@telenet.be 

Het Nieuwsblad 19 april 2016 (foto WP)

 

Laarne_GB_Martin_Vervaet_Schoolstraat_3Martin Vervaet en Liliane Vervaet uit de Schoolstraat Laarne vierden hun gouden huwelijksjubileum. Ze werden voor die gelegenheid uitgenodigd in het gemeentehuis door het gemeentebestuur om hen in de bloemetjes te zetten en hen een passend geschenk aan te bieden.
Martin werd op Allerheiligen 1943 geboren in Laarne-dorp, als derde in een gezin van vier kinderen. Vader was één van de vijf gemeentebedienden, in een tijd waar elke gemeentebediende zowat alles moest doen zijnde van den dop controleren tot de uitreiking van paspoorten etc… De lagere school doorliep hij deels in Laarne en vanaf het vijfde leerjaar in het Scheppersinstituut in Wetteren. Om op 13-jarige leeftijd naar de bakkerschool te gaan in Brussel, op zijn 18 jaar naar “den troep” in het Duitse Kassel en op zijn 19 jaar naar het legendarische warenhuis de Sarma op de Korenmarkt in Gent, als patissier.
Lili werd geboren op 21 december 1943 in de Lepelstraat in wat men nog een echt kroostrijk gezin kan noemen, als tweede van elf kinderen. Vader was schilder/behanger en moeder ontfermde zich over de winkel. De lagere school in Laarne werd volledig doorlopen, dat wil zeggen in die tijd tot het zevende en achtste studiejaar, om dan op 14 jarige leeftijd avondschool te gaan volgen op “De Diefkes” in Wetteren. Maar het liefste wat ze deed was helpen in de winkel. En Martin heeft er voor gezorgd dat ze dat haar hele leven kon doen…
Lili en Martin leerden mekaar kennen toen ze beiden ongeveer 15 jaar waren. In die tijd was er nog geen televisie, en was het de gewoonte dat de mensen ’s avond, als tijdsverdrijf, buiten aan de straat zaten. Vooral de Lepelstraat was daarvoor bekend en aan de winkel van Lili’s ouders was er een grote, lange vensterbank, waar nogal wat plaats was om te zitten kijken. En jongeling Martin reed daar graag voorbij en stopte daar wel eens… Maar hij niet alleen, want er zat veel volk op die vensterbank en de concurrentie was groot.
Op hun achttiende werd het echt serieus en toen ze 22 waren huwden ze op 12 april 1966. “Het was heel goed weer maar koud” herinnert Martin zich nog “want twee dagen later heeft het zelfs nog gesneeuwd”. Het trouwfeest ging door in het Stekkershof in Heusden met het traditionele trouwmenu: huwelijksbootjes, soep, varkensvlees met groentenkrans en een crème glace.
In 1968 openden ze hun eigen patisseriezaak in de Lepelstraat, rechtover de toenmalige discount, in de bocht, om in 1976 de zaak ruimer uit te bouwen in het begin van de Lepelstraat. In 1998 verlieten ze de zaak om in de Schoolstraat te gaan genieten van hun rustpensioen. Ze kregen twee kinderen: Ann en Hans en zijn de trotse grootouders van kleinkinderen Douglas en Bjorn.
Lili doet vrijwilligerswerk in het woon- en zorgcentrum Het Larenshof en is een vlijtige leerling in de computerschool. Ze hebben beiden een voorliefde voor Duitse schlagermuziek. Zij zijn gek op de Duitse televisie wegens de grote muziekuitzendingen, en fan van o.m. Semino Rossi, van wie ze al enkele optredens in Duitsland zijn gaan bekijken. De hobby’s van Martin zijn foto’s maken en het opnemen van video’s. Zijn favoriete onderwerpen zijn reportages van loopkoersen.

Het Nieuwsblad 08/12/2015 Rudy Tollenaere

LOCHRISTI

foto IF_nieuws blad

foto: IF Nieuws Blad (R.V)

Bert Vervaet, heemkundig en geschiedkundig veelschrijver, en ook voorzitter van de cultuurraad van Lochristi, kreeg recent de titel van Gezel van de Wase Raap. Dat is een titel door Toerisme Waasland wordt uitgereikt aan personen die zich minstens vijf jaar hebben ingezet voor het toerisme in het Land van Waas. Bert Vervaet loopt daarmee in de voetsporen van wijlen Leon Matthijs (2007) en Hugo Meersseman (2011). Vervaet werd voorgedragen door het gemeentebestuur van Lochristi, en het was schepen van cultuur Marie-Claire Van Nieuwenhuyse die zijn
foto:IF Nieuws Blad. R.V. kandidatuur verdedigde.
“Het zou een paar uur in beslag nemen om de veelzijdigheid van Bert Vervaet hier uit de doeken te doen”, zo begon schepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse haar toespraak, en ze voegde daar meteen aan toe dat ze wel besefte dat ze zoveel tijd niet toegemeten kreeg om de voorzitter van de cultuurraad van Lochristi, tevens ondervoorzitter van de Heemkundige Kring Oost-Oudburg, archivaris van de kerkfabriek van Zaffelare en ook nog voorzitter van tal van verenigingen die te maken hebben met familiekunde en van het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis in Sint-Amandsberg voor te stellen. “Wat het Waasland betreft liggen zijn verdiensten uiteraard in de studies die hij deed over het verband van “Den vos Reynaerde en onze streken” aldus nog de schepen. De schepen wees ook nog op de verdiensten van Bert als gids.
Bert Vervaet komt daar zelf aardig over uit de hoek: “Eerst en vooral wil ik toch kwijt dat zowel ikzelf als mensen uit mijn omgeving positief moesten glimlachen om de benaming van die eretitel: Wase Raap! Maar ik ben natuurlijk wel fier dat ik hier in het voetspoor ga van twee andere Lochrstinaren: wijlen Leon Matthijs en Hugo Meersseman. En wat dat toerisme betreft, want die titel gaat wel naar iemand die bezig is met promotie van de streek, ik was eigenlijk blij verrast toen ik het artikel herlas dat Lochristi Blogt schreef toen Leon Matthijs die prijs kreeg: jullie vroegen zich toen af: is er wel toerisme in Lochristi? De situatie is ondertussen natuurlijk flink veranderd. De opening van LoS, het sierteeltcentrum heeft daar uiteraard mee te maken, maar ook de inspanningen die de dienst toerisme van de gemeente doet. Vorig jaar nog was er een aanvraag van OKRA Mechelen om Lochristi te bezoeken: eerst zou dat over één bus gaan, dan twee, om uiteindelijk op 7 bussen van 50 man uit te komen. Ik heb toen gelukkig de hulp kunnen inroepen van bereidwillige collega’s om bij te springen. Ik heb toen in een sneltempo de reisroutes straat per straat uitgeschreven, zodat die collega’s wisten waar ze aan toe waren. Wij hebben hier echt wel meer te bieden dan we soms denken: er is niet alleen het LoS, er is ook het park van Beervelde, Rozelaar, de Mendonkdreef spreekt ook tot de verbeelding, en er zijn nog tal van plaatsen waar je met toeristen kan afstappen” aldus nog Vervaet.
“Mensen zeggen mij wel eens: waar hou jij je toch mee bezig? Je kan toch nuttiger dingen doen? Maar weet je, het doorgeven van lokale geschiedenis en de verbanden proberen leggen met de grote gebeurtenissen en stromingen uit de geschiedenis, en de mensen aantonen dat die dingen ook plaatsvonden in hun eigen omgeving, ik vind dat op zich heel waardevol hoor.”

Achiel is naast 65 jaar getrouwd ook stamvader van een flink viergeslacht

Bron: Nieuwsblad 08-07-2015 door: W. Poelman

Laarne_BrBr_Achiel_Vervaet_13_Veldweg_viergeslacht_4

Foto WP

Achiel Vervaet die dit weekend samen met echtgenote Clara Bogaert hun briljanten huwelijksjubileum vierde is niet alleen 65 jaar gehuwd, hij is ook de trotse stamvader van een mooi viergeslacht.

Achiel zelf is 89 jaar, zoon Willy Vervaet is er 61, kleinzoon Niko Vervaet is 41 en achterkleinzoon Lukas Vervaet is met zijn 11 jaar de jongste van het gezelschap.

Pastoor Willy Richard Vervaet zet een punt achter zijn Carrière

willy vervaet

W. Vervaet

Pastoor Willy Richard Vervaet was de laatste pastoor van Axel. Hij werd op 23 mei 1959 tot priester gewijd en heeft enkele omzwervingen gemaakt door Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. In 1975 werd hij benoemd in Axel en werd toen d us eigen baas. Hij bleef Axel trouw tot 1999 toen ging hij met emeritaat. Vanaf 1978 werd hij pastoor van A tot Z, hij kreeg toen ook de parochie van Zuiddorpeer bij. Nadat de pastoor met emeritaat ging, is zijn parochie gefuseerd met de andere parochies en ontstond de Elisabeth parochie. Emeritaat klinkt anders dan pensioen en het moet dan ook wel anders aanvoelen. Pastoor Vervaet stopte met werken en ging daarna weer gewoon voor in de mis. Niet als eindverantwoordelijke van de parochie, maar als dienstdoende geestelijke. Ook dit werk, invalkracht in de parochie heeft pastoor Vervaet vele jaren gedaan. Daarnaast ging de pastoor elke donderdag om 10.00u voor in een eucharistieviering in verzorgingstehuis De Vurssche. Ook in ziekenhuis de Honte werd hij vaste pastoor. Onlangs heeft de pastoor vanwege zijn hoge leeftijd (* 1931) moeten besluiten om te stoppen met dit werk dat hem erg aan het hart lag. De pastoor is inmiddels 83 jaar. De vele jaren in De Vurssche en in het ziekenhuis waren voor de geloofsgemeenschap een geschenk, waarvoor ieder de pastoor dankbaar is. Toch was de pastoor niet alleen vanwege zijn werk in het ziekenhuis en het verzorgingstehuis nog bij veel mensen een graag geziene man. Zijn echte hobby was het inzegenen van boren en dat heeft hem onsterfelijk gemaakt .

Foto: Hans Dimmers

Bron:  Uitgave van de Elisabeth-parochie Midden Zeeuws-Vlaanderen Regio Blad 14e jaargang nr 5 december 2014

Woensdag 10 sep 2014  uit het Nieuwsblad_Lochristi / RTL, foto IF

Anna Vervaet bracht vier keer generaties voort

anna vervaet-nieuwsblad In het rusthuis in Zeveneken kreeg Anna Vervaet bezoek van haar familie. Anna wordt binnenkort 89 en kan  er alvast prat op gaan dat ze dankzij haar dochters Katelijne en Francine niet minder dan vier keer vier vrouwelijke generaties op rij in de familie heeft. Febe Verstraeten, die op 21 maart geboren werd, is de jongste in de rij.

Nieuwsblad uit Laarne Donderdag 14 aug 2014 / W Poelman http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=blwpo_01217581&_section=61953966&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=regio-nb&M_BT=767753178778 het nieuwsblad van 06 aug 2014 / Luc CollemanLAARNE  Paula Hoogew

Laarne_-_100-jarige_Paula_Hoogewijs_-_01.jpg.h380.jpg.568ijs uit Laarne vierde haar honderdste verjaardag. Paula werd geboren in de huidige deelgemeente Kalken op 7 augustus 114. De Eerste Wereldoorlog was net begonnen, een lange periode van angst, ontberingen en onderdrukking. Het was ook het geboortejaar van o.a. Constant Vanden Stock (Bierbrouer en Belgisch erevoorzitter van RSC Anderlecht), Louis de Funès (Frans regisseur en filmacteur), Deng Xiaoping (Chinees communistisch leider en revolutionair), Robert Wise (Amerikaans filmregisseur en -producent, bekend geworden met The Sound of Music en West Side Story), Joe DiMaggio (Legendarische Amerikaanse honkballer) en de befaamde Italiaanse wielrenner Gino Bartali (Meervoudig winnaar van de Giro, de Tour en verschillende klassiekers). Paula heeft ze allemaal overleefd. Als kind geboren in de Groote Oorlog was zij een jongedame toen de tweede wereldbrand uitbrak. Die gebeurtenis zorgde ervoor dat haar huwelijk met Fons Vervaet moest uitgesteld worden. Maar nadien huwden ze toch en kregen ze zeven dochters op rij in acht jaar tijd: Maria, Laura, Agnes (†), Julia (†), Denise, Magda en Elisabeth (†). Paula is ook gezegend met 17 kleinkinderen en 24 achterkleinkinderen. De dag van vandaag woont ze nog steeds in bij haar dochter Laura die haar, samen met de rest van de familie, met de beste zorgen omringt. http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=bllco_01207753 Tak G familie Vervaet ZELZATE – Op dinsdag 05 augustus werden Willy De  Bruyckere en Anna Vervaet op het gemeentehuis verwacht om hun diamanten bruiloft te vieren. Ze werden er ontvangDiamant05082014.JPG.h380en door burgemeester Frank Bruggeman, eerste schepen Martin Acke en schepenen Marleen Maenhout, Kristof Stevelinck en Kurt Van Weynsberghe. Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat Willy en Anna elkaar het ja-woord gaven te Maldegem. Ze leerden elkaar kennen op de kermis tijdens het bal in Ooiegem. Willy was van Balgeroeke en Anna was van Maldegem. Willy ging in het leger als paracommando. Het was dan ook een logische overstap om de laatste negen jaar van zijn carrière in de politieschool te Elsene door te brengen. Anne ging tot haar 18 jaar naar school, iets wat in die tijd zeker niet gebruikelijk was. Ze was ook een echte keukenprinses. De koningswens met een zoon en een dochter ging voor hen in vervulling. Ondertussen zijn er al zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.   Zijn job leverde ook wel eens onverwachte momenten mee. Zo deden ze eens een auto stoppen en bleek Will Tura aan het stuur te zitten. Zijn collega stond er op dat de boete moest betaald worden zodat Willy geen handtekening kon vragen. Zo kon hij op een koers in Zomergem op de foto samen met Eddy Merckx en Eddy Wally. Anne zit in het bestuur van OKRA en is lid van een hobbyclub. Willy zorgde voor de houtvoorraad en de verse groenten dank zij een grote hof, gelegen aan de Krekelmuyter.

Van harte proficiat met de geboorte van :

VERVAET ALEXANDER (tak N ) geboren 20 juli 2019 te Gent zoon van Kristof en Saidja De la Rue – Vervaet.

DE LA RUE CAMILLE (tak N ) geboren 07 juni 2016 te Gent dochter van Kristof en Saidja De La Rue – Vervaet.
VERVAET TENZIN (tak) geboren 23 september 2015 te Wilrijk (Antw.) zoon van Daniel en Natasja Dillen.
VERVAET VINCE  (tak ) geboren 31 juli 2015 Lokeren zoontje van Tom en Yamina Vervaet – Rahmi
ELEONORE MACHIELS (tak A) geboren te lokeren op 16 maart 2015 dochtertje van Hans Machiels en An Vervaet.
OTIS VERVAET (tak E) geb. Wilrijk 16 mei 2013 om 06.15 u. als zoon van Daniel Vervaet en Natasja Dillen en Sen Vervaet.
ANNA-JOLIE MACHIELS (tak ) geboren te Lokeren op 14 aug 2012 dochtertje van Hans Machiels en An Vervaet.
ENO LE PERCQ (tak B) geb. Waregem 27 juni 2011 als zoon van Koen Le Percq en Peggy Lefebvre
JENNA VERVAET (tak B) geb. Gent 27 juli 2011  als dochter van Peter Vervaet en Gislena Crols
REMI LE PERCQ (tak B) geb. Gent 29 juli 2011 als zoon van Toon Le Percq en Petra D’hondt
EDWARD LUCAS FRANCIS VERVAET (tak A)  geb. 13 april 2011 te Wilrijk zoontje van Leen en Steven Vervaet-de Wilde
SEN VERVAET (tak E), geboren te Wilrijk op 12 juni 2010 als zoontje van Daniel Vervaet en Natasha Dillen
ARTHUR VERVAET (tak N) geboren te Lokeren op 22 oktober 2010 als zoontje van Peter Vervaet en Caroline Haeck
ELOISE-MARIE MACHIELS  (tak A) geboren te Lokeren op 3 november 2010 als dochtertje van Hans Machiels en van An Vervaet

Hierbij overhandigen we aan de ouders en familie onze hartelijke gelukwensen.

Vormen voortaan een paar:

KRISTOF  DE LA RUE EN SAIDJA VERVAET (tak N) geven elkaar het ja woord op 12 juni 2015 a.s.
LIES KUPPENS (dochter van Pascal en Anne-Marie Vervaet) (tak N) gehuwd te Wetteren op 29/2/2008 met PIETERJAN HEYSE
KRIS VERVAET  (zoon van Robert en Jeanine Schattemen) (tak A) gehuwd te Hoboken op 23 mei 2008 met MARJAN FREDERICKX
MARTIJN VERVAET (zoon van Robert en Maria Ingels) (tak D) gehuwd te Sluis op 8 augustus 2008 met STEFANIE SCHWARZ

Vieren hun gouden huwelijksjubileum:

VERVAET GERARDA (tak a) gehuwd op 30/6/1959 met VISPOEL ROBERT Ook van harte gelukgewenst.

Wij betreuren het overlijden van :

RENATE BRACKE (tak A) geb. 29-08-1963 te Lokeren overl. 14 dec. 2020 Lokeren echtgenote van Marc Vervaet.

HUGO PROSPER VERVAET (tak B) geb. 13-11-1946 te Aalst overl. 21 okt. 2020 echtgenoot van Edith Wylock. stichter van NV Transport Vervaet.

CHRISTIANE Van PUYENBROECK (tak A) geb. 16-08-1933 te Zaffelare overl. 31 juli 2020 in het AZ St.-Lucas te Gent. weduwe van Valère Vervaet. 

DAMME van RONNY (tak?) geb 03-06-1957 te Hoofdplaatd NL overl. 12-03-2019 te Gent echtgenoot van Vervaet Anja.

AUGUSTA CHRISTINA VERVAET (tak ?) geb 13-06-1922 te Zuiddorpe overl 18-02-2019 te Westdorpe echtg. van August Clement Huysveld.

LAURA MEULEMAN geb 02-02-1935 te Vlierzele overl 02-01-2019 te Oordegem echtg. van André Vervaet

PAUL VERVAET (tak A) geb. 02-12-1927 Lokeren overl 06-04-2018 Lokeren echt van Magda De Vylder

DANIEL VERVAET (tak K) geb 08-02-1934 Waterland-Oudeman overl. 01-03-2018 Brugge

ROGER VERVAET (tak A) geb 10-10-1933 te Lokeren en overl. 02-03-2018 te Kruishoutem echt. van Margriet Verlee

DENISE ONGENA (tak E) geb. 13-08-1932 te Lokeren en overl. 04-01-2018 te Gentweduwe van Cyriel Vervaet.

MARIA VERVAET (tak A) geb. 21-4-1929 te Ekxaarde en overl. 10-01-2018 te Zeveneken weduwe van Marcel Verniers.

Cecilia Mariën ( tak P) geb . 03-11-1928 te Eksaarde en overl. 25-10-2017 Eksaarde weduwe van Emiel Vervaet.

MARIA DAESELEIRE (tak P) geb. 31-01-1930 te Wetteren en overl. 04-01-2016 te Gent weduwe van Maurits De Both.

JULIANA VAN DE VOORDE (tak ) geb 21-05-1935 te Desteldonk en overl op 23-12-2015 te Gent echtgenoot van Lieve Vervaet.

ANITA VERVAET (tak E) overl 08 nov 2015 te Kaapstad

ANTOINE VERVAET (tak ) geb 16 sep 1946 te Wachtebeke aldaar overl 25 sep 2015

ROBERT VERVAET (Tak H) geb 07 november 1923 Moerbeke-Waes en aldaar overl. 22 sep 2015 echtgenoot van Jeannine Willems.

GUSTAAF VAN DE WALLE (Tak I) geb 31 juli 1922 Westdorpe overleden 29 mei 2015 Terneuzen weduwnaar van Irène Vervaet.

Vervaet Bea ( tak ) geb 18 juni 1965 en overl 29 juni 2015

HENRI-JULES VERVAET (Tak A) geb 22 jan 1928 te Sas van Gent overleden 02 mei 2015 te Rijswijk Zuid-Holland echtgenoot van Corry Jongerius.

LAMBERTUS JACOB WILLEM van loon geb 24 dec 1925 Nunspeet overleden 22 april 2015 te Huizen echtgenoot van Maria Theresia van loon-Vervaat

ANDRÉ VERVAET ( tak A) geb 17 dec 1937 te Lokeren overleden 31 okt 2014 te Gent echtgenoot van Eliane De Caluwé.

RENE VERVAET (tak P) geb 19 okt 1931 te Wetteren-ten-Ede overleden 28 juli 2014 te Aalst echtgenoot van Irene Lucienne Troch

MARTIN VELDHUIS (TAK ?) geb 14 okt 1970, overl 29 juni 2013 vriend van Angelique Vervaet ( Zaandam NL)

WILLY PETRS VERVAET (Tak I) geb 23 feb 1928 te Westdorpe overl. 29 nov 2013 te Westdorpe, ongehuwd.

THEOFIEL VERVAET ( Tak P) geb 23 okt 1946 te Wetteren overl. 06 sep 2013 te Wetteren-ten-Ede echtgenoot van Anny De Martelaer.

THEODORUS JOHANNES VERVAAT (tak E) geb. 14 jan 1930 Amsterdam, overl 17 juli 2013 Dantpoort-Zuid wedn. van Pim Vervaat-Terlingen. EDUARD VERVAET (Tak I) geb. 15 dec 1923 Moerbeke-Waas overl. 16 juni 2013 Moerbeke-Waas weduwn van Marcella Vandoosselaar.

SUZANNA VERVAET ( Tak A) geb. Lokeren 28 okt 1911 overl. 13 mei 2013 Lokeren wed. van advocaat Antoine Haentjes.

NICK VERVAAT geb. Amsterdan 12 sep. 1958 overl. 10 april 2013 Bovensmilde echtg. van Greetje Vervaat-ten Cate.

MADELEINE VANSEVEREN ( Tak I) geb. 23-01-1931 Moerbeke-Waas overl 11mei 2013 te Moerbeke-Waas echtg. van Alois Vervaet.

DIRK VERVAET (Tak A) geb 27 juni 1959, overl. 25 aug 2012.

ARNOLD JOZEF DE ROOY (Tak A) geb, Sint-Gillis Waes 22 sep. 1931, overl 19 feb 2012 Breskens echtgenoot van Annie Vervaet.

JEANNE VERVAET ( tak Z) geb. Antwerpen op 28 okt 1921, overl. 2 feb. 2012 te Deurne echtgenote van Frans Smets.

ANDRÉ DE SCHAEPMEESTER (Tak A ) geb. Lokeren 09 dec. 1931, overl Lokeren 20 dec. 2011 echtgenoot van Maria Vervaet.

ALICE VERVAET (Tak A) geb. 24 juli 1919 te Westdorpe overl. te Westdorpe op 31 jan 2013 weduwe van Arnold Eugène Gijsel.

VALERIUS VERVAET (Tak ) geb. 29 jan 1920 te Laarne overl. 05 feb. 2013 in het universitair ziekenhuis te Gent wednr. van Maria Joos.

Wij wensen hierbij ook ons welgemeend medeleven met de naastbestaanden.

Beste familieverwanten “Vervaet”,

Herinneren jullie zich wellicht nog de geslaagde grote familiebijeenkomst in oktober 2008 in domein Puyenbroeck Wachtebeke.
Inderdaad, volgend jaar zal dit 10 geleden zijn. Tijd voor een herhaling dus!

Daarom willen we al een eerste keer opnieuw samenkomen met de medewerkers en sympathisanten van toen en nu:

Zaterdag 1 juli 2017 om 14.30 u in het vergaderlokaal van de sporthal in Zaffelare:

AGENDA:

1 Stand van zaken in het familieonderzoek

2 Mogelijkheden in verband met het DNA-onderzoek

3. Opbouw van een familiearchief

4. Gedachtewisseling over een tweede grote bijeenkomst
De vergadering staat open voor iedereen die Vervaet-Van der Vaet een warm hart toedraagt!
Je mag dus gerust nog iemand anders meebrengen of afvaardigen op deze algemene brainstorming over onze familievereniging Vervaet!
Alle geïnteresseerden welkom volgende zaterdag.

Namens Bert Vervaet
voorzitter