Genealogisch onderzoek

Familievereniging Vervaet.

Beste naamgenoten,

Deze site beschrijft de geschiedenis en genealogie van onze voorouders de Familie Vervaet. Hiervoor is gebruik gemaakt van stambomen en kwartierstaten, die van de beschreven familie bestonden en de genealogische bijdragen van veelal zeer ervaren genealogen, die een groot deel van hun vrije tijd aan deze studie hebben gewijd. 

Hier wordt ingegaan op enkele bronnen, die belangrijk zijn voor het genealogisch onderzoek in Vlaanderen en Zeeland. Over genealogie in het algemeen kan de amateur of belangstellende veel informatie vinden in bibliotheken en op het internet. De specifieke bronnen, die gebruikt zijn voor de stambomen en kwartierstaten op deze zijn.

Onze website: https://www.vervaet.eu,

Rekeningnummer: IBAN: BE70 7470 1594 6625

BIC: KREDBEBB

Adres:
Familievereniging Vervaet

Kluizestraat, 16
9080 Zaffelare