Geschiedenis Bidprentjes

Behalve als herinnering aan een overledene werden bidprentjes ook uitgegeven bij sacramenten zoals doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk en priesterschap. Deze prentjes zijn voorzien van een religieuze afbeelding vaak een heilige en er staat op voor- of achterzijde meestal ook een gebed. Indien het wordt uitgegeven naar aanleiding van een overlijden worden de naam, titel, geboorte- en sterfdag van de overledene vermeld. Deze bidprentjes hadden tot doel om in een missaal te worden gestoken, zodat men tijdens een Mis al eens kan bladeren en zo deze personen in herinnering roepen. Zo komt het vaak dat deze bidprentjes langer bewaard werden dan doodsbrieven. Ze zijn dan ook een goede vertrekbasis bij het opstellen van een stamboom maar de informatie moet met enige omzichtigheid gebruikt worden omdat er al eens fouten of onnauwkeurigheden (bv. in de naam van een persoon) voorkomen. De oudste prentjes dateren uit het einde van de zeventiende eeuw en zijn gemaakt voor  geestelijken of andere aanzienlijke personen. In de loop van de negentiende eeuw werd het gebruik van bidprentjes gemeengoed in Katholieke kringen. De voorzijde van een prentje bestaat uit een religieuze voorstelling, later werden er ook wel een portretfoto op gezet. Op de achterkant van het prentje staan de gegevens van de overleden persoon en ook een gebed of de levensloop van de persoon.

Eugenius Vervaet-1827-1878