De publicatie van een eerste brochure

“Vervaet & Van der Vaet, namen met geschiedenis” auteur: voorzitter Bert Vervaet

Onze Familiebrochure ( 59 blz.) is vanaf heden te verkrijgen voor 5 euro bij alle bestuursleden.

Of door 5 euro over te maken plus 1.20 euro verzendkosten op rekening 747-0159466-25  (voor België)

Voor stortingen vanuit het buitenland : IBAN: BE70 7470 1594 6625 – BIC: KREDBEBB

op naam van Familievereniging Vervaet p/a Kluizestraat 16 B9080 Zaffelare-Lochristi (Belg.)

Voor verdere informatie kan men ook terecht bij Bert Vervaet, voorzitter van de Familievereniging Vervaet,

Kluizestraat 16, 9080 Zaffelare, 09 355 91 75 of via bertvervaet@hotmail.com

Met vriendelijke groeten

Namens de Familievereniging Vervaet (gevestigd te Zaffelare Belg.)

* Vermelding kostprijs in PZC en Bn de Stem is niet juist zie hierboven.


Comments are closed.