“Pastoor Willy R. Vervaet was de laatste pastoor van Axel.

Pastoor W. R. Vervaet was de laatste pastoor van Axel.Hij werd op 23mei 1959 tot priester gewijd en heeft enkele omzwervingen gemaakt door Brabant en Zeeuws-Vlaanderen. In 1975 werd hij benoemd in Axel en werd toen d us eigen baas. Hij bleef Axel trouw tot 1999 toen ging hij met emeritaat. Vanaf 1978 werd hij pastoor van A tot Z, hij kreeg toen ook de parochie van Zuiddorpe er bij. Nadat de pastoor met emeritaat ging, is zijn parochie gefuseerd met de andere parochies en ontstond de Elisabeth parochie. Emeritaat klinkt anders dan pensioen en het moet dan ook wel anders aanvoelen. Pastoor Vervaet stopte met werken en ging daarna weer gewoon voor in de mis. Niet als eindverantwoordelijke van de parochie, maar als dienstdoende geestelijke. Ook dit werk, invalkracht in de parochie heeft pastoor Vervaet vele jaren gedaan. Daarnaast ging de pastoor elke donderdag om 10.00u voor in een eucharistieviering in verzorgingstehuis De Vurssche. Ook in ziekenhuis de Honte werd hij vaste pastoor. Onlangs heeft de pastoor vanwege zijn hoge leeftijd (* 1931) moeten besluiten om te stoppen met dit werk dat hem erg aan het hart lag. De pastoor is inmiddels 83 jaar. De vele jaren in De Vurssche en in het ziekenhuis waren voor de geloofsgemeenschap een geschenk, waarvoor ieder de pastoor dankbaar is. Toch was de pastoor niet alleen vanwege zijn werk in het ziekenhuis en het verzorgingstehuis nog bij veel mensen een graag geziene man. Zijn echte hobby was het inzegenen van boren en dat heeft hem onsterfelijk gemaakt . 

Bron: Uitgave van de Elisabeth-parochie Midden Zeeuws-Vlaanderen Regio Blad 14e jaargang nr 5 december 2014

Comments are closed.